ENQUETE - KLANTTEVREDENHEID
Examencentrum - Rijbewijs
PRAKTIJK

Beste klant,

De directie en personeelsleden van A.C.T. streven ernaar de tevredenheid van haar klanten permanent te verbeteren.
Daarom willen wij graag weten wat u denkt over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Door onderstaande vragenlijst te beantwoorden, helpt u ons onze dienstverlening te verbeteren. De verwerking van deze gegevens gebeurt volledig anoniem en zullen geenszins invloed hebben op de beoordeling van uw examen of andere.

Met eventuele vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij één van onze examencentra of op het telefoonnummer 078/05.20.10 (normaal tarief).

Raadpleeg ook onze website www.AUTOCONTROLE.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking.01.  U nam deel aan het examen als kandidaat in vrije begeleiding begeleider in vrije begeleiding
kandidaat rijschool lesgever rijschool
02.  Type rijbewijs A3 B D/D1 G
A C/C1 E
03.  Het resultaat van het examen geslaagd niet geslaagd04.  Informatie over het examen bekwam u via telefoon loket examencentrum
internet rijschool
andere
05.  De informatie die u kreeg, was slecht te verbeteren voldoende goed zeer goed
06.  Voor het praktijkexamen schreef u zich in via telefoon loket examencentrum
internet rijschool
andere
07.  De inschrijving via internet verliep zeer omslachtig omslachtig eenvoudig vlot zeer vlotA.  Onthaal slecht te verbeteren voldoende goed zeer goed
08.  Beleefdheid & klantvriendelijkheid aan kassa
09.  De informatie die u aan de kassa kreeg
B.  Infrastructuur
10.  De bereikbaarheid van het examencentrum is
11.  De signalisatie rond en in het examencentrum is
12.  De netheid van het examencentrum is
C.  Praktijk
13.  De beleefdheid van de examinator
14.  De info over het verloop van het examen15.  Het examen verliep zoals u het had verwacht ja neen
16.  U gaat akkoord met het resultaat ja neen
18.  Nummer en eventueel naam examinator
19.  Eventuele suggesties en opmerkingen i.v.m. het praktijkexamen


Indien u graag feedback zou ontvangen op de door gegeven suggesties/opmerkingen, gelieve hier dan,
geheel vrijblijvend, uw e-mailadres in te vullen: .Bedankt voor uw medewerking!

www.AUTOCONTROLE.be


De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze enquête. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en ook niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en correctie van de door A.C.T. nv bewaarde informatie.